Stajlar

Staj Bilgilendirme Sunumu

Staj Yönergesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj İşlem Adımları

Yapı Stajı Kabul Belgesi

Ulaştırma Stajı Kabul Belgesi

Hidrolik Stajı Kabul Belgesi

Geoteknik Stajı Kabul Belgesi

Zorunlu Staj Başvuru Formu

 

 

 

 

 

Not : İlk defa staj yapacak öğrenciler için her yıl aralık ayı içinde staj bilgilendirme toplantısı yapılır. Toplantının tarih ve yeri inşaat mühendisliği bölümü panosunda ve web sayfasında ilan edilir.

HIZLI ERİŞİM

AKÜ MEDYA