Genel Bilgiler

TANITIM

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci kabul eden İnşaat Mühendisliği bölümü 4 Prof. Dr., 3 Doç. Dr., 5 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 12 öğretim üyesi, 7 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi kadrosundan oluşmaktadır.

Bölümümüzde,

  1. Geoteknik
  2. Hidrolik
  3. Ulaştırma
  4. Yapı
  5. Yapı Malzemesi
  6. Yapı İşletmesi

Anabilim dalları olmak üzere altı anabilim dalı bulunmaktadır. Her Anabilim Dalının Laboratuarlarının oluşturulabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

VİZYON
Düşündürmeyi öğreten, bilim ve teknolojinin üretim ve geliştirilmesini hedefleyen, toplumsal sorumluluğa sahip geleceğe katkı sağlayan bireyleri yetiştiren yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, kamunun çevre ve yapı politikalarına yön veren tartışma ve kararların liderleri olarak hizmet veren inşaat mühendisleri yetiştirmek.

MİSYON
Araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini evrensel standartlarda yürütebilen, teknolojideki gelişmeleri yakından takip edip kullanabilen, mühendislik kriterleri çerçevesinde akredite olma yolunda ilerleyen, ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olan, ortak projeler üreten ve sorunlarına çözüm arayan, takım çalışmasına uyumlu, çevresel değerlere duyarlı, iletişime ve eleştiriye açık, rekabetçi, esnek ve kendine güvenen İnşaat Mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır.

AMAÇ
İnşaat Mühendisliği ile ilgili problemleri ortaya koyabilen, çözen, mesleki ve etik sorumluluk bilincinde olan, yazılı ve sözlü iletişimi gelişmiş, demokratik görüş ve düşüncelere saygılı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmayı öne çıkaran, uluslararası ölçekte de kabul görecek bilgilerle donanmış, sorumluluklarının bilincinde olarak yenilikçi düşüncelere açık, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, üretken, topluma liderlik eden, milli ve manevi değerlere saygılı kuşaklar yetişmesine katkıda bulunacak Mühendisler, Yüksek lisans ve doktoraöğrencileri yetiştirmek öncelikli amacımızdır.

HEDEFLER
Uluslararası kalitede eğitim ve araştırma yapacak yeterli sayıda öğretim üyesi kadrolarının oluşmasında gerekli altyapıyı oluşturmak, düzenlenecek konferans, seminer ve sempozyumlarla mühendislik alanındaki teknik ve bilimsel gelişmelere ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve yayınlamakla ülkemizin mühendislikeğitiminde önde gelen üniversitelerinden biri olmak Toplum için güvenli veçağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasına, toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, toplumsal işbirliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak kısa vadedeki hedeflerimizden biridir.

 

 

 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM

AKÜ MEDYA