Bölüm Temsilcileri

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. Hüseyin AKBULUT

e-mail: hakbulutaku.edu.tr

Doç. Dr. Cahit GÜRER

e-mail: cgureraku.edu.tr

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KÜRKLÜ

e-mail: kurkluaku.edu.tr

MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. İsmail DEMİR

e-mail: idemiraku.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan GÖRHAN

e-mail: ggorhanaku.edu.tr

KALİTE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU

e-mail: uygunogluaku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Raif BOĞA (Laboratuvar Kalite Koordinatörü)

e-mail: araifaku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Veli BAŞARAN (Eğitim Kalite Koordinatörü)

e-mail: vbasaranaku.edu.tr

BÖLÜM TANITIM KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Grv. Süleyman GÜCEK

e-mail: sgucekaku.edu.tr

KULÜP DANIŞMANI

Öğr. Grv. Süleyman GÜCEK

e-mail: sgucekaku.edu.tr

HIZLI ERİŞİM

AKÜ MEDYA