Bölüm Temsilcileri

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. Hüseyin AKBULUT

e-mail: hakbulut@aku.edu.tr

Doç. Dr. Cahit GÜRER

e-mail: cgurer@aku.edu.tr

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Yrd. Doç. Dr. Gökhan KÜRKLÜ

e-mail: kurklu@aku.edu.tr

MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. İsmail DEMİR

e-mail: idemir@aku.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan GÖRHAN

e-mail: ggorhan@aku.edu.tr

KALİTE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU

e-mail: uygunoglu@aku.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Raif BOĞA (Laboratuvar Kalite Koordinatörü)

e-mail: araif@aku.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Veli BAŞARAN (Eğitim Kalite Koordinatörü)

e-mail: vbasaran@aku.edu.tr

BÖLÜM TANITIM KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Cahit GÜRER

e-mail: cgurer@aku.edu.tr

KULÜP DANIŞMANI

Prof. Dr. Yılmaz İÇAĞA

e-mail: yicaga@aku.edu.tr

HIZLI ERİŞİM

AKÜ MEDYA