Projeler

PROJE ADI

KURUM

A.B.D.

BAŞLANGIÇ-BİTİŞ

YÖNETİCİ

Akarçay Havzası Taşkın Modellemesi

A.K.Ü. B.A.P

Hidrolik

2011 –

Prof. Dr. Yılmaz İÇAĞA

Jeoistatiksel Yöntemler ile Eber Gölü Alansal Su Kalitesinin Saptanması

A.K.Ü. B.A.P

Hidrolik

2011 –

Prof. Dr. Yılmaz İÇAĞA

Yeraltısuyu Akımının Bilgisayar Destekli Modellenmesi

A.K.Ü. B.A.P

Hidrolik

2009 –

Prof. Dr. Yılmaz İÇAĞA

Mermer atıklardan köpük beton blok üretimi

T.Ü.B.İ.T.A.K

Yapı

01.10.2014

02.28.2016

Prof. Dr. İsmail DEMİR

Diyatomitten atmosferik buhar kürü yöntemi ile gazbeton üretimi.

T.Ü.B.İ.T.A.K

Yapı

01.01.2013

30.06.2014

Prof. Dr. İsmail DEMİR

Yüksek SIO2 İçerikli Endüstriyel Atıkların Gazbeton Blok Üretiminde Kullanım Parametrelerinin Belirlenmesi,

T.Ü.B.İ.T.A.K.

Yapı

15.11.2010

15.11.2011

Prof. Dr. İsmail DEMİR

Granül strafor katkılı bims hafif blok üretimi

T.Ü.B.İ.T.A.K

Yapı

03.12.2009

03.03.2011

Prof. Dr. İsmail DEMİR

Mermer Tozu Atıklarının Gazbeton Blok Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

A.K.Ü. B.A.P

Yapı

18.09.2013

30.12.2014

Prof. Dr. İsmail DEMİR

16. KARİYER. 114. Genleştirilmiş perlitten yalıtım paneli üretimi A.K.Ü. B.A.P Yapı

09.11.2016-

09.11.2017

 

Prof. Dr. İsmail DEMİR
13.FEN.BİL.19 Mermer Tozu Atıklarının Gazbeton Blok Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması A.K.Ü. B.A.P Yapı

18.09.2013

18.09.2015

Prof. Dr. İsmail DEMİR

TUBİTAK Proje no:5120013, Diyatomitten Atmosferik Buhar Kürü Yöntemi İle Gazbeton Üretimi

T.Ü.B.İ.T.A.K. Yapı

01.01.2013

01.04.2016

Prof. Dr. İsmail DEMİR
Proje no: 5140029 Mermer atıklardan köpük beton blok üretimi T.Ü.B.İ.T.A.K. Yapı 01.10.2014- Devam ediyor Prof. Dr. İsmail DEMİR

Farklı Tipte Mineral Katkı İçeren Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Harç Fazının Isıl Performanslarının Belirlenmesi

T.Ü.B.İ.T.A.K

Yapı Malzemesi

01.10.2010

01.10.2012

Doç.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU

Mühendislik Alanında AR-GE Projesi Hazırlama Teknikleri

T.Ü.B.İ.T.A.K

Yapı Malzemesi

01.6.2012

01.9.2012

Doç.Dr. Tayfun  UYGUNOĞLU

Atık Mermer Tozlarından Yalıtım Amaçlı Zemin Kaplama Malzemesi Üretiminin Araştırılması

KOSGEB

Yapı Malzemesi

01.06.2012

01.06.2013

Doç.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU

Pomzayla Üretilen Hafif Polimer Betonun Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması

A.K.Ü. B.A.P

Yapı Malzemesi

01.10.2012

01.10.2013

Doç.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU

Dış Cephe Mantolama Malzemelerinin Yangın Dirençlerinin Araştırılması

A.K.Ü. B.A.P

Yapı Malzemesi

10.10.2013

10.10.2014

Doç.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU

Atık Bor Tozlarının Epoksi Zemin Kaplamalarda Kullanılması

BOREN

Yapı Malzemesi

10.07.2013

10.09.2014

Doç.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU

Yapılarda Kullanılan Mantolama Malzemelerinin Yangın Performanslarının Araştırılması

T.Ü.B.İ.T.A.K

Yapı Malzemesi

20.01.2014

20.01.2015

Doç.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU

Dış Cephe Mantolama Malzemelerinin Performanslarının Karşılaştırılması

A.K.Ü. B.A.P

Yapı Malzemesi

27.07.2014

27.07.2015

Doç.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU

Bor Katkılı Polimer Esaslı Duvar Kaplama Malzemesi Geliştirilmesi

ETİ MADEN

Yapı Malzemesi

01.09.2014

01.09.2015

Doç.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU

A.K.Ü. A.N.S kampusünün GIS tabanlı zemin etüt bilgi sisteminin oluşturulması

A.K.Ü. B.A.P.

Geoteknik

2009

Doç. Dr. İsmail ZORLUER

Çeşitli Biyokütle Kalıntılarının Bitümlü Sıcak Karışımlarda Katkı Maddesi Olarak Kullanımının Araştırılması

A.K.Ü. B.A.P

Ulaştırma

02.12.2013

02.10.2015

Yrd.Doç.Dr.Cahit GÜRER

Bor Atıklarının Yol Katmanlarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

A.K.Ü. B.A.P

Ulaştırma

21.05.2014

21.05.2015

Yrd.Doç.Dr.Cahit GÜRER

Seramik Yapıştırma Harcında Geri Dönüşüm Malzemesi Olarak Mermer Atıklarının Kullanılabilirliğinin Araştırılması

A.K.Ü. B.A.P

Yapı

21.06.2013

21.06.2014

Yrd.Doç.Dr. Gökhan KÜRKLÜ

Farklı Sınıflardaki Betonarme Çeliklerinde Gerilim Korozyonun Araştırılması A.K.Ü. B.A.P Yapı 23.07.2014-24.08.2016 Yrd.Doç.Dr. Gökhan KÜRKLÜ
Farklı Lif Çeşitlerinin Ve Sodyum Silikat Solüsyonunun Alçı Malzeme Özelliklerine Etkisi A.K.Ü. B.A.P Yapı 23.07.2014-Devam ediyor Yrd.Doç.Dr. Gökhan KÜRKLÜ
Yangın ve Yüksek Sıcaklık Etkisindeki Betonarme Donatıların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması A.K.Ü. B.A.P Yapı

05.12.2016-

05.12.2017

Yrd.Doç.Dr. Gökhan KÜRKLÜ

Uçucu kül içerikli jeopolimer harç özelliklerinin araştırılması

A.K.Ü. B.A.P

Yapı

29.06.2014

29.09.2016

Yrd.Doç.Dr. Gökhan GÖRHAN

Uçucu kül ve metakaolin içerikli geopolimer malzeme üretiminde termal kür prosesinin optimizasyonu ve karışım dizayn metodolojisinin geliştirilmesi

T.Ü.B.İ.T.A.K

Yapı

15.03.2014

15.03.2016

Yrd.Doç.Dr. Gökhan GÖRHAN

16.KARİYER.184-Taguchi Yöntemi ile Dizayn Edilmiş Kalsine Kil Geopolimer Özelliklerinin Araştırılması A.K.Ü. B.A.P Yapı 05.12.2016- Devam ediyor Yrd.Doç.Dr. Gökhan GÖRHAN
15.HIZ.DES.107- Uçucu Kül Esaslı Geopolimer Köpük Üretiminin Araştırılması A.K.Ü. B.A.P Yapı 25.12.2015- Devam ediyor Yrd.Doç.Dr. Gökhan GÖRHAN
14.HIZ.DES.69 –Metakaolin Katkılı Çimento Harç Özelliklerinin Araştırılması A.K.Ü. B.A.P Yapı 18.12.2014
18.03.2016
Yrd.Doç.Dr. Gökhan GÖRHAN

Betonarme Kirişlerde Basınç Donatısı Kullanımının Eğilme Dayanımına Etkisi

A.K.Ü. B.A.P

Yapı

22.05.2014

22.05.2015

Arş.Gör. Dr.

Veli BAŞARAN

Mermer Kırığı Agregası İçeren Geçirimli Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması A.K.Ü. B.A.P Yapı 05.12.2016- 05.12.2017 Yrd. Doç. Dr. Veli BAŞARAN
 

HIZLI ERİŞİM

AKÜ MEDYA